ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

เว็บที่รวบรวม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย คำต่างๆบอกความหมาย

ทั้งหมดนำมารวมไว้ที่ word108.blogspot.com ของเรา

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ,เด็ดดอกไม้ร่วมต้น


ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

หมายถึง : ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือหญิงที่

จะเลือกเป็นคู่ครอง ดูให้ดีก่อนเลือกคบไคร


เด็ดดอกไม้ร่วมต้น

หมายถึง : เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน

จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ทำบุญสร้างสมบุญร่วมกันมา

บุญจึงนำพาให้มาได้ร่วมชะตากันในชาตินี้