แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แกะดำ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แกะดำ แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แกะดำ , ไกลปืนเที่ยง , ไก่แก่แม่ปลาช่อน

 แกะดำ

หมายถึง : ไม่เข้าพวก ผิดปกติ ไม่สอดคล้องกับผู้คนโดยรวม


ไกลปืนเที่ยง

หมายถึง : ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ อะไร เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ


ไก่แก่แม่ปลาช่อน

หมายถึง : ผู้หญิงที่ มีอายุพอสมควร เล่ห็เหลี่ยมจัดจ้าน แพรวพราว

กิริยาท่าที ดูเจนจัดยิ่งนัก