แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไปไหนมาสามวาสองศอก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไปไหนมาสามวาสองศอก แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไปวัดไปวาได้ , ไปไหนมาสามวาสองศอก
ไปวัดไปวาได้

หมายถึง : มีรูปร่างหน้าตาดีพอจะอวดเขาได้

พอจะพาไปพบปะผู้คนได้แบบไม่อายไคร

หรือพอจะมีหน้าตาไม่ได้ขี้เหร่นัก หรือ ทำอะไรสิ่งใดสิ่งนึง

ได้พอใช้ ไม่แย่ไม่ดี


ไปไหนมาสามวาสองศอก

หมายถึง : ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง

ไม่ตรงประเด็น