วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปากปราศรัยใจเชือดคอ , ปากเปียกปากแฉะ
ปากปราศรัยใจเชือดคอ

หมายถึง : พูดดีแต่ใจคิดร้าย หรือทำในสิ่งที่เลวร้าย

ตรงข้ามกับที่พูดปากเปียกปากแฉะ

หมายถึง : เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็

ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายคอยสอนคอยสั่งแต่ก็ยัง

ไม่ได้ตามประสงค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น